Nose Work

Ei tapahtumia tällä hetkellä. Kesän kursseja ja koulutuksia suunnitellaan. Lisätietoja tulee sitä mukaa kun suunnitelmat vahvistuvat. Tulevista kursseista ja koulutuksista voit kysellä lisätietoja noseworkvastaavalta.