Syyskokous 2022

7.10.2022

LeVeK ry:n syyskokous 2022

Aika: Lauantai 22.10.2022 klo 15.00
Paikka: Pohjois-Hämeen Kennelpiirin tilat, Tampereentie 484, 33880 Lempäälä

ASIALISTA
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. Vahvistetaan hallituksen esittämät toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja liittymis- ja jäsenmaksut vuodelle 2023.
7. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja
8. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet:
3 kpl 2-vuoden paikka (erovuorossa Kimmo Järvinen, Merja Leppänen ja Anna-Maria Tolvanen)
2 kpl varajäsen yhden vuoden paikalle (erovuorossa Suvi Lahti ja Eeva Reunanen)
9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
10. Hallituksen esitykset ja aloitteet syyskokoukselle
11. Jäsenten tekemät esitykset ja aloitteet, jotka on jätetty kirjallisesti hallitukselle viimeistään kuukautta
ennen syyskokousta.
12. Muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 23 ja 24 §:n määräykset
13. Kokouksen päättäminen