Avaimellisten talkoot kuntoon vuoden loppuun mennessä

25.9.2017

Kaikilla joilla on LeVeKin kentän avain, pitää talkootunnit olla tehtynä vuoden loppuun mennessä.

Vuoden alussa kerätään avaimet pois niiltä, joiden talkootunnit ovat jääneet tekemättä.

-Hallitus-